Свадьба - When the love begins

When the love begins

"Trên thế giới này, lời yêu thương cảm động nhất không phải là "Anh yêu em". Mà cũng chẳng phải là "Anh sẽ đợi em" mà là khi em yếu đuối nhất, anh nói "Có anh ở đây. Anh vẫn ở đây !" ---------------- Pre Wedding : Cuong - Nhung Photographer : HyNa nguyen

Источник : http://www.flickr.com/photos/hynanguyen/9701198804

Это ваше или знаете ли вы, кто продает ?

Войти в систему, чтобы оставлять комментарии