Свадьба - Chụp Phóng Sự Cưới - Chụp Ăn Hỏi Đám Cưới ( Ja Studio - 11E Thụy Khuê )

Chụp Phóng Sự Cưới - Chụp Ăn Hỏi Đám Cưới ( Ja Studio - 11E Thụy Khuê )

Photographers : JA Studio Contact : 0.123.456.8885 ( Nguyên ) - 0983 233590 (Nam ) JA Studio : 11E Thuỵ Khuê - ( cuối Quán Thánh đầu Hồ Tây ) - Hà Nội Dịch vụ chụp hình của JA Studio . Xem chi tiết tại : www.jastudio.vn Facebook: www.facebook.com/jastudio1

Источник : http://www.flickr.com/photos/[email protected]/12096326

Это ваше или знаете ли вы, кто продает ?

Войти в систему, чтобы оставлять комментарии